ic-quotation 即時保險報價

推廣活動 更多

立即成為會員以享受更多優惠

即時保險報價和比較

專業保險顧問團隊

與朋友分享以獲得獎賞

商業保險

以客戶角度出發

細心比較多間保險公司產品

AIG 美亞保險
安聯保險
世聯保險
亞洲保險
安盛保險
藍十字保險
中銀集團保險
Chubb 安達香港
富衛保險
Generali 忠意保險
三井住友保險
Starr
中國平安保險
QBE 昆士蘭保險
中國太平保險
東京海上火災保險

客戶評論

Victor Sales
車輛保險

多選擇 + 投保又快又easy

搵返份車保嚟睇先發現仲有幾日就過期,咁啱發現 HoldCover 有好多車保計劃揀,最驚喜係成個投保過程好快好簡單,推薦!

Iris Chan 家庭主婦
家居保險

買保險原來可以自己網上搞掂

一直都想買返份家居保險,但搵 agent 搞又好似好麻煩。好彩 HoldCover 可以全程網上自己搞掂,唔洗經 agent,價錢&保障範圍都非常清晰。

Ho Suet Ying 會計
家傭保險

客戶服務專業友善

我第一次請工人姐姐就喺 HoldCover 買家傭保險。早排想 claim 門診我打去問點樣處理,好快就有人聽電話,CS 有耐性又專業, 服務一流。

聯絡我們

聯絡方法

  • 電話號碼 +852 2122 9788
  • 電郵 cs@holdcover.com
  • 地址 香港新界沙田石門京瑞廣場一期20樓H室

留言

+852